Ydelser

Talentleadership.com

- mere innovation i din organisation

Foredrag og oplæg

 

Innovation er pokkers svært - og alligevel så enkelt at man tror at det er løgn. For menneskers behov for at kunne præstere og være innovative er ret universielle. Alligevel får vi ofte skabt nogle organisationer, som slet ikke frigør det potentialle, som medarbejderne, ledere og organisationen har. Jeg kommer gerne med et inspirationsforedrag omkring, hvad der skal til for at få mere innovation både på den korte og lange bane.

 

Emnerne kunne være:

 

1. Hvordan bruger man kreative/kunstriske metoder til innovation og forretningsudvikling?

2. Hvordan bliver innovation en del af måden vi tænker og arbejder på i hverdagen?

3. Hvorfor innovation - går det ikke meget godt?

4. Hvad er innovationsledelse og hvordan?

5. Innovationsstrategi - hvorfor og hvordan?

6. Innovation i det offentlige eller i et politisk system?

7. Barrierer for tværoffentlig innovation

 

Sparring om innovation

 

Jeg hjælper med konkrete projekter, som enten skal igang eller som ikke helt er gået, som planlagt. Jeg tager ikke den direkte projektledelse, men støtter i form af sparring og facilitering af en eller flere workshops, som kan bringe projektet afgørende videre.

 

Jeg går også ind og giver projektleder eller styregruppe direkte sparring, hvis det viser sig at være nødvendigt - Det har ofte en større og mere varig effekt, men det kræver et klart mandat fra ledelse eller direktion. Udvikling af nye ydelser, services og forretningsområder er nødvendigt med den hastige samfundsudvikling, som vi ser i disse år. Jeg kan hjælpe med at komme godt igennem processen, hvor ledelse, medarbejdere skal finde nye muligheder.

 

Det sker gennem sparring med topledelsen og udvalgte medarbejdere, hvor man skal finde frem til de nye muligheder i omverden og ændre organisationen til at udnytte de muligheder, som man vælger at gå efter. Jeg har stor erfaring med at navigere igennem store organisationer, hvor der godt kan lidt politik og silotænkning i processen.

 

Lederudvikling

 

Ledelse er afgørende for succes, og innovation er nødvendig for at kunne overleve. Men hvordan gør man hele organisationen mere innovativ?

 

Sammen planlægger vi et forløb, hvor lederne lærer om innovationsledelse og hvordan man kombinerer det med den daglige drift. De er nemlig ikke hinandens modsætninger. Lederudvikling om innovation og forretningsudvikling kan med fordel kombineres, da der opstår en masse energi i organisationen, som med fordel kan udnyttes til at bringe organisationen videre og udnytte de nye muligheder.

Strategi

 

De fleste organisationern har en strategi, men er det en god strategi ? og er den tidsvarende? Sammen med topledelsen går jeg ind og analyserer, hvordan vi bedst kan udvikle en ny strategi, som giver organisationen synlige pejlemærker og klare prioriteringer.

 

En god strategi indeholder klare valg og fravalg, og kan hjælpe topledelse, ledelse og medarbejdere med fokusere organisationens energi og aktiviteter

 

Bestyrelse og advisory board

 

Hvis din organisation har brug for praktisk erfaring med forretningsudvikling og innovation, tilbyder jeg at deltage i advisory board eller en bestyrelse.